Ogłoszenia parafialne – 10.12.2107 r.

II Niedziela Adwentu – 10.12.2017
I. Na naszym wieńcu palą się dwie świece. To znak, że dziś przeżywamy drugą niedzielę Adwentu. Powinniśmy więc być coraz lepiej przygotowani na narodziny Pana Jezusa. Dzisiejsza liturgia zachęca nas do przygotowania dróg Panu Jezusowi i prostowania dla Niego ścieżek, a więc odwrócenia się od naszych grzechów. W naszym życiu nie może być żadnych przeszkód, które uniemożliwiałyby nam pełne zjednoczenie z Panem Bogiem. Zachęcam do udziału w Roratach w dni powszednie o godz. 16-ej.
Dzisiaj przypada XVIII Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Otoczmy naszą modlitwą i pomocą tych, którzy żyją w krajach byłego Związku Radzieckiego w trudnych warunkach i potrzebują naszego wsparcia. Przy wyjściu z kościoła można złożyć ofiarę jako pomoc dla tych wspólnot wyznawców Chrystusa.

II. REKOLEKCJE ADWENTOWE
Od piątku do Niedzieli będziemy przeżywać nasze parafialne rekolekcje adwentowe. Prowadził je będzie O. Włodzimierz Cysters z Jędrzejowa.
W piątek 15 grudnia rozpoczęcie –
Msza Św. z Nauką rekolekcyjną o godz. 16.00.

Sobota 16 grudnia dzień Sakr. Pokuty i Pojednania – Spowiedzi Św.
Msze Św. z Naukami rekolekcyjnymi:
w kościele – 9.00; 11.00; 16.00; w kaplicy –14.30.
Początek spowiedzi św. pół godziny przed każdą Mszą Św.

Niedziela 17 grudnia – zakończenie rekolekcji.
Msze Św. z Naukami rekolekcyjnymi jak w każdą Niedzielę;
Na Mszę Św. o godz. 12.00 zapraszamy wszystkie Dzieci i ich rodziców – zwłaszcza dzieci przygotowujące się do I Komunii Św. i te, które przystąpiły do I Komunii Św. w tym roku. Będzie nauka specjalnie dla Dzieci i szczególne Błogosławieństwo.
Zachęcajmy się wzajemnie w rodzinach, w sąsiedztwie, wśród znajomych do udziału w Rekolekcjach – podczas rekolekcji będzie zbierana ofiara na tacę przeznaczona na pokrycie związanych z nimi kosztów.

III. W zakrystii można nabyć Świece Wigilijne – Caritas. Dochód z ofiar za świece sugerowane 5 zł, przeznaczony jest na pomoc potrzebującym.

IV. Przed Świętami będę nawiedzał chorych w domach z posługą sakramentalną. Proszę o zgłaszanie w zakrystii osób chorych i w podeszłym wieku, które nie mogą uczestniczyć w nabożeństwach w kościele lub kaplicy.

V. W minioną środę odbyło się spotkanie z Radą Parafialną na którym poruszono między innymi sprawę prac remontowo-konserwatorskich naszego kościoła.
We wrześniu pod nadzorem P. Inż. Juliana Słonia wykonano ekspertyzę stanu technicznego naszego kościoła. Na jej podstawie określono zakres prac z których najpilniejsze to:

– Wymiana więźby dachowej i pokrycia dachu kościoła – stan bardzo zły.
– Wykonanie remontu stropu nad nawą i prezbiterium – cały kościół.
– Wykonanie izolacji poziomej murów przyziemia kościoła – zawilgocenie.
Aby móc rozpocząć jakiekolwiek prace wymagane jest zezwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków. W celu uzyskania pozwolenia konieczne było wykonanie inwentaryzacji budynku kościoła – pomiary, rysunki techniczne, oraz wykonanie szczegółowego projektu budowlanego i kosztorysu.
Złożono wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie w wysokości 50% kosztu inwestycji. Decyzja powinna zapaść do marca przyszłego roku. Biorąc pod uwagę możliwości finansowe naszej parafii , przy założeniu, że otrzymamy dofinansowanie, i że wszystkie rodziny złożą odpowiednia ofiarę to prace wyżej wymienione muszą być rozłożone na trzy lata. To najpilniejsze.
Ekspertyza wskazuje również na konieczny remont tynków zewnętrznych i wewnętrznych, wymianę okien i ocieplenie stropów z myślą o ogrzewaniu kościoła w przyszłości i inne mniej pilne prace remontowe.
W związku z powyższym raczej nie jest możliwe w najbliższych trzech latach wykonanie alejek na cmentarzu parafialnym, chyba że znaleźliby się indywidualni sponsorzy. Stan kasy parafialnej – składkowej – podam w przyszłą Niedzielę.

VI. W tym tygodniu P. Marian – nasz kościelny dostarczy do wszystkich parafian Opłatki Wigilijne w następującym porządku:
Sędowice – poniedziałek i wtorek
Jelcza Mała i Wielka – środa
Wrocieryż – czwartek
Tur Górny i Tur Piaski – piątek
Tur Dolny – sobota – ofiary składane przy tej okazji zasilą kasę parafialną – tacową – z której pokrywane są bieżące wydatki, oraz wynagrodzenie dla P. Kościelnego i P. Organisty.

VII. Spotkanie Scholi we czwartek o godz. 17-ej, a Służbę Liturgiczną Ołtarza, czyli Lektorów i Ministrantów zapraszam na spotkanie w piątek po Mszy Św. Roratniej.

VIII. Wszystkich przeżywających swoje imieniny i jubileusze zapewniamy o naszej modlitewnej pamięci.
Bliskim zmarłej Józefy Strzałkowskiej, którą pożegnaliśmy w piątek składamy wyrazy współczucia, a śp. Józefę polecamy Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie…