Wizyta duszpasterska w tym tygodniu …

– Jelcza Mała i część Wielkiej – od P. Jerzego Sajana do P. Michała Makucha – poniedziałek.
– Jelcza Wielka – pozostała część – od P. Wojciecha Strączkiewicza
do P. Tadeusza Rogozy – we wtorek.
– Wrocieryż – od P. Łukasza Ziółkowskiego do P. Tadeusza Kasprzyka
– w środę.
– Wrocieryż c.d. – od P. Stanisława Gruszki do P. Mariana Węgrzynowicza
– we czwartek.
– Wrocieryż c.d. – od P. Romana Kalety do P. Kazimierza Koźmińskiego
w piątek.
– Wały Sędowskie i Helenówka – w sobotę.
Rozpoczęcie kolędy w tych dniach od godz. 9-tej.
Serdecznie proszę o przyjazd po mnie 10 minut wcześniej i o odwiezienie mnie na plebanię po zakończeniu wizyty w danym dniu z wyjątkiem soboty – ze względu na duże odległości udam się własnym pojazdem.