Ogłoszenia Parafialne 14 styczeń 2018 r.

II Niedziela Zwykła – 14.01.2018 r.
I. Uczniowie, którzy usłyszeli od Jana Chrzciciela słowa: oto Baranek Boże, poszli za Nim i z radością stwierdzili: znaleźliśmy Mesjasza. Każdy, kto pragnie spotkać Pana Jezusa, musi najpierw pójść Go poszukać i potem pozwolić się prowadzić się przez Niego. To takie proste, a wiedzie do zbawienia.

II. W dzisiejszą niedzielę obchodzimy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Na naszych oczach wiele rodzin przeżywa ból rozłąki z najbliższymi, którzy wyjechali w poszukiwaniu lepszej pracy i zarobków. Na naszych oczach trwa też dramat tysięcy rodzin opuszczających swoje domostwa z powodu wojen, biedy i prześladowań. Otoczmy ich dzisiaj szczególną modlitwą. Przyjmijmy też serdecznie tych, którzy wśród nas szukają lepszego życia dla siebie i najbliższych.

III. W dniach od 18 do 25 stycznia w całym Kościele będzie trwał Tydzień Powszechnej Modlitw o Jedność Chrześcijan. Powszechnej, gdyż w tym samym czasie podejmują ją wszystkie Kościoły chrześcijańskie. Uczyńmy wszystko, co w naszej mocy, aby każdego dnia wypełniać polecenie Pana Jezusa: abyśmy byli jedno! Nasza osobista więź z Panem Bogiem musi przekładać się na nasze relacje z bliźnimi, zwłaszcza z braćmi w tej samej wierze. W to wielkie nawoływanie Kościoła do jedności włączmy także nasze osobiste modlitwy.

IV. W dniu jutrzejszym w budynku remizy OSP we Wrocieryżu odbędzie się spotkanie mieszkańców z przedstawicielami PSP, Policji i KRUS-u. Podczas tego spotkania można będzie m.in. zapoznać się z obowiązującymi przepisami i zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa, ubezpieczeń. Zachęcam do licznego udziału.

V. Spotkanie scholi parafialnej we czwartek o godz. 17-ej.
Ministrantów i Lektorów zapraszam na spotkanie formacyjne w piątek po Mszy Św. o godz. 16-ej.

VI. W tym tygodniu chciałbym nawiedzić z Wizytą Duszpasterską rodziny naszej parafii w następującym porządku:
– Tur Górny – od P. Jerzego Dzierżaka do P. Mateusza Paska – Poniedziałek.
– Tur Górny i Tur Piaski – od P. Krzysztofa Domańskiego do P. Józefa Grzybowskiego – wtorek.
– Pawłowice i Tur Dolny – od. P. Józefa Piskorza – do P. Lecha Barana – środa
– Tur Dolny – od P. Rafała Segity – do P. Ryszarda Węgrzynowicza – czwartek.
Rozpoczęcie kolędy w tych dniach od godz. 9-tej.
Serdecznie proszę o przyjazd po mnie 10 minut wcześniej i o odwiezienie mnie na plebanię po zakończeniu wizyty w danym dniu.

VII. W miniony piątek pożegnaliśmy śp. Helenę Mrozik – bliskim zmarłej składamy wyrazy współczucia – zmarłą Helenę polecamy Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie …

VIII. Niech Jezus – Baranek Boży – wskazuje solenizantom i jubilatom rozpoczynającego się tygodnia drogę prowadzącą do zbawienia i obdarzy wszelkim dobrem.