Wizyta Duszpasterska – kolęda w tym tygodniu…

W tym tygodniu chciałbym nawiedzić z Wizytą Duszpasterską rodziny naszej parafii w następującym porządku:

– Tur Górny – od P. Jerzego Dzierżaka do P. Mateusza Paska – Poniedziałek.

Tur Górny i Tur Piaski – od P. Krzysztofa Domańskiego do P. Józefa Grzybowskiego – wtorek.

– Pawłowice i Tur Dolny –  od. P. Józefa Piskorza – do P. Lecha Barana – środa

Tur Dolny – od P. Rafała Segity – do P. Ryszarda Węgrzynowicza – czwartek.

Rozpoczęcie kolędy w tych dniach od godz. 9-tej.

Serdecznie proszę o przyjazd po mnie 10 minut wcześniej i o odwiezienie mnie na plebanię po zakończeniu wizyty w danym dniu.