Ogłoszenia parafialne 20.10.2019 r.

XVIII Niedziela Zwykła – 20.10.2019 r.

I. „Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” – pytanie wybrzmiewające w dzisiejszą niedzielę może znaleźć wiele odpowiedzi. Ostatecznie sprowadza się jednak do pytania o naszą duchową kondycję. Podejmujmy nieustannie trud gotowości na spotkanie z Panem.

II. Rozpoczęliśmy dzisiaj w Kościele Tydzień Misyjny. Wpisuje się on w trwający w Kościele nadzwyczajny miesiąc misyjny. Przypomnijmy, że został on ogłoszony przez papieża Franciszka dla uczczenia 100. rocznicy ukazania się misyjnej encykliki „Maximum illud” papieża Benedykta XV.
Dla całego Kościoła ma to być czas zdecydowanego ożywienia naszego zapału do tego, by dzielić się wiarą i Chrystusem. To miesiąc misyjnego nawrócenia Kościoła. Niech więc intencje misyjne będą obecne w naszej modlitwie wspólnej i osobistej.

III. Zakończono prace brukarskie na naszym cmentarzu grzebalnym.
W tym roku ułożono 412 m2 kostki. Serdeczne Bóg zapłać za składane ofiary i wszelką życzliwość.

IV. Nie zapominajmy również w tych dniach o uporządkowaniu grobów naszych bliskich, o ile tego do tej pory nie zrobiliśmy. Gorąco apeluję o rozwagę w podejściu do śmieci z cmentarza – trawę i odpady organiczne składajmy w jednym miejscu – plastik i szkło do pojemników lub worków przy śmietniku. Dziękuję wszystkim, którzy tak czynią.
Na bocznych ołtarzach kartki wypominkowe na których wypisujemy Imiona i Nazwiska naszych bliskich zmarłych polecanych modlitwie Kościoła. Wypominki Roczne, Półroczne i jednorazowe zgłaszamy w zakrystii. Kartkę z wypominkami jednorazowymi można również włożyć do koperty wraz z ofiarą i wrzucić na tacę. Ofiara za roczne wypominki pozostaje bez zmian – za osobę, lub rodzinę polecaną modlitwie – tyle co ofiara za intencję mszalną.

V. Serdeczne życzenia kierujemy pod adresem jubilatów i solenizantów nowego tygodnia.

VI. W miniony czwartek pożegnaliśmy z naszej wspólnoty śp. Wandę Chmielarską. Rodzinie składamy wyrazy współczucia, a zmarłą polecamy Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie… .