Komunikat Kurii Diecezjalnej

KOMUNIKAT
Z inicjatywy Ojca Świętego Franciszka Papieska Rada ds. Dialogu
Międzyreligijnego prosi, aby czwartek 14 maja br. uczynić dniem modlitwy,
postu i dzieł miłosierdzia w intencji powstrzymania epidemii koronawirusa.
Do modlitwy w podanej intencji włączą się również – zgodnie z własną
wiarą i tradycją – przedstawiciele rożnych religii, aby w ten sposób zjednoczyć całą ludzkość we wspólnym błaganiu o ustanie pandemii i przezwyciężenie jej konsekwencji.
Biskup Kielecki Jan Piotrowski zaprasza duchownych i wiernych
świeckich naszej diecezji do podjęcia wyżej wymienionej inicjatywy.
/-/ Ks. Dariusz Gącik
WIKARIUSZ GENERALNY